تارنمای دکتر فريده عصاره
English
صفحه آغازين
معرفی
سوابق علمی
فهرست انتشارات
پيوندها
تماس با ما

معرفی

دکتر فریده عصاره، متولد شهرستان دزفول می باشند. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همان شهر به پايان رساندند. اما بعلت عزیمت خانواده به اهواز در سال آخر تحصیل در دبیرستان؛ فارغ التحصیل دیپلم طبیعی از دبیرستان ملی وفا در اهواز می باشند. سایر اطلاعات در صفحه سوابق علمی آمده است.